საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსაქმიანობის ანგარიში


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის 2019 წლის საქმიანობის  ანგარიში...


დაწვრილებით

პროფესიული სერტიფიცირების პრეტენდენტებო!


შეიცვალა საგამოცდო ტესტების ნიმუშები მოდულებში: ,,ბუღალტერი ბიზნესში“ ( F1); ,,მმართველობითი აღრიცხვა ( F2); ფინანსური აღრიცხვა ( F3) და ,,საგადასახადო დაბეგვრა (F6). საზაფხულო გამოცდები ჩატარდება... 


დაწვრილებით

ბესსს-ის ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა 3


მსოფლიო ბანკის დახმარებით ითარგმნა ბესსს-ის ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა. პროფესიონალი ბუღალტრები ხელმძღვანელობენ ეთიკის ძირითადი პრინციპებით, რომლებიც ეხმარება მათ თავიანთი პასუხისმგებლობის შესრულებაში - იმოქმედონ საზოგადოებრივი ინტერესების სასარ­გებლოდ.  უნდა შეფასდეს ნებისმიერი საფრთხე, რომელიც ემუქრება ეთიკის ძირითადი პრინციპების დაცვას...


დაწვრილებით

ბესსს-ის ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა 2


მსოფლიო ბანკის დახმარებით ითარგმნა ბესსს-ის ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა. პროფესიონალ ბუღალტრებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა, ყოველთვის იმოქმედონ საზოგადოებრივი ინტერესების სასარ­გებლოდ. ამ ვალდებულების სათანადოდ შესრულებაში მათ ეხმარება ეთიკის ძირითადი პრინციპების დაცვა. თუმცა ბუღალტერთა ყოველდღიურ საქმიანობაში ზოგჯერ...


დაწვრილებით

ბესსს-ის ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა 1


მსოფლიო ბანკის დახმარებით ითარგმნა ბესსს-ის ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა. პროფესიონალი ბუღალტრები ხშირად აღმოჩნდებიან ხოლმე რთული რეალური ცხოვრე­ბისეული პრობლემების წინაშე, რომელთა გადაწყვეტა არც თუ ისე მარტივია. ბუღალტერთა ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (ბესსს) მიერ შემუშავებული...


დაწვრილებით


ძირითადი პარტნიორები

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge