საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბესსს-ის ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა 4


ბესსს-ის ეთიკის კოდექსი პროფესიონალ ბუღალტრებს ეხმარება შეასრულონ თავიანთი პასუხისმგებლობა - იმოქმედონ საზოგადოებრივი ინტერესების სასარგებლოდ. კოდექსი ქმნის კონცეპტუალურ საფუძვლებს (სამეტაპიან მიდგომას), რომელიც ყველა პროფესიონალმა ბუღალტერმა უნდა გამოიყენოს... 

 

დაწვრილებით

ინფორმაცია 2020 წლის სავალდებულო განგრძობითი სწავლების შესახებ


„განგრძობითი განათლების სტანდარტის“ მოთხოვნების შესაბამისად, სავალდებულო განგრძობითი სწავლების სემინარები  ბაფში ჩატარდება მიმდინარე წლის 21 სექტემბრიდან 25 ნოემბრამდე  პერიოდში...


დაწვრილებით

გამოცდის შედეგები


ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების გამოცდის შედეგების სტატისტიკა (2020-ივლისი) გამოქვეყნდება მოგვიანებით

გამოცდების შედეგები მოდულებისა და რეგისტრაციის ნომრების მიხედვით იხილეთ შემდეგ ლინკზე:http://baf.ge/site/files/sertificirebis%20programa/gamocdebi/2020%20ivlisi.pdf


დაწვრილებით

ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების გამოცდები


ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების გამოცდები ჩატარდა 2020 წლის 18-28 ივლისის განმავლობაში,  მისამართზე: ბაქრაძის 6 ა...


დაწვრილებით

ბაფის 2019 წლის ფინანსური ანგარიშგება


კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა

Independent Auditor’s Report and Consolidated Financial Statements 


დაწვრილებით


ძირითადი პარტნიორები

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge