საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsგამოცდის შედეგები


ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების გამოცდის შედეგები (2020-იანვარი)


დაწვრილებით

საკადრო სტრატეგიის შემუშავება


ითარგმნა მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმების საქმიანობის მართვის სახელმძღვანელოს მოდული 4 „ადამიანური რესურსები: საკადრო სტრატეგიის შემუშავება“...


დაწვრილებით

მოდული 7


ბაფის წევრების დახმარებით ითარგმნა მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმების საქმიანობის მართვის სახელმძღვანელოს მოდული 7 „რისკის მართვა“...


დაწვრილებით

სამართალმემკვიდრეობის დაგეგმვა


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციამ (GFPAA) თარგმნა მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმების საქმიანობის მართვის სახელმძღვანელოს მოდული 8 „სამართალმემკვიდრეობის დაგეგმვა“...


დაწვრილებით

შემოსავლები და ხარჯები 2020


ბაფის საქმიანობაში მისი წევრების აქტიური ჩართვის მიზნით, ვაქვეყნებთ 2020 წლისათვის მოსალოდნელი შემოსავლებისა და ხარჯების პროექტს...


დაწვრილებით


ძირითადი პარტნიორები

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge