საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditors







განათლების დებულებები (პროექტი)


პროფესიული განათლების კომიტეტი


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge