საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsშემაჯამებელი შეხვედრა მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარების პროექტის (RSMEDP) ფარგლებში, 2024 წლის 15 მაისი


შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) მიერ დაფინანსებულ
რეგიონებში მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარების პროექტის (RSMEDP)
ფარგლებში, 2024 წლის 15 მაისს, შემაჯამებელი შეხვედრა გაიმართა ფინანსური
საკონსულტაციო სერვისების ხელმისაწვდომობის ზრდის შესახებ საქართველოს
რეგიონებში. შეხვედრის პრველი ნაწილი დაეთმო პარტნიორ ფედერაციებთან
თანამშრომლობის შედეგებს.
იხილეთ შეხვედრის შემაჯამებელი დოკუმენტი დანართებთან ერთად მიბმულ
ფაილში.

 
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge